Cardul European de Asigurari Sociale de Sanatate (CEASS)

Sau documentul echivalent, certificatul inlocuitor provizoriu, este un card imprimat, care poate fi citit cu ochiul liber, care va faciliteaza obtinerea tratamentului medical de care ati putea avea nevoie in timpul sederii dumneavoastra temporare in alt stat membru. Tratamentul este furnizat in conformitate cu regulile statului membru pe care il vizitati si costurile aferente sunt rambursate potrivit tarifelor aplicate in acel stat membru. De exemplu, daca ingrijirile medicale sunt gratuite in statul membru pe care il vizitati si dumneavoastra veti avea dreptul sa primiti ingrijiri medicale gratuite prin prezentarea Cardului sau al unui document echivalent. Prezentarea CEASS va garanteaza rambursarea costurilor medicale la fata locului sau imediat dupa intoarcerea dumneavoastra acasa.

Certificatul inlocuitor provizoriu (CIP)

Certificatul inlocuitor provizoriu este documentul echivalent cu CEASS si inlocuieste cardul daca pacientul nu poate prezenta CEASS furnizorului de servicii de sanatate. Casa de Asigurari de Sanatate elibereaza acest certificat in situatii exceptionale.

Comisia Administrativa de Securitate Sociala pentru Lucratorii Migranti (CASSLM)

Membri, operatiunile si sarcinile CASSLM sunt reglementate de Articolele 80 si 81 ale Regulamentului 1408/71. CASSLM este formata dintr-un reprezentant al fiecarui stat membru si un reprezentant al Comisiei si este responsabila cu rezolvarea chestiunilor administrative, a problemelor de interpretare care reies din prevederile regulamentelor si cu promovarea si dezvoltarea colaborarii intre statele membre.

Spatiul Economic European (SEE)

Acesta include 25 tari din Uniunea Europeana (Austria, Belgia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Slovenia, Slovacia, Spania, Suedia, Marea Britanie) plus Islanda, Liechtenstein si Norvegia. Cu toate ca nu face parte din SEE, Elvetia elibereaza si recunoaste de asemenea CEASS.

Incepand cu 1 Ianuarie 2007, Romania si Bulgaria vor fi state membre ale Uniunii Europene si vor face parte din SEE.

Furnizori de servicii medicale

Medici, farmacii, spitale, centre de ingrijire medicala etc., exceptand cele din sectorul privat care nu au un contract cu sistemul de asigurari sociale de sanatate.

Regulament 1408/71

Regulamentul Consiliului (EC) nr. 1408/71 din 14 iunie 1971, privind aplicarea regimurilor de securitate sociala lucratorilor salariati, lucratorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplaseaza in interiorul Comunitatii.

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS)

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) este institutie publica, autonoma, de interes national, cu personalitate juridica, care administreaza si gestioneaza sistemul de asigurari de sanatate pentru a aplica hotararile guvernului si programele din domeniul sanatatii. Principalul obiect de activitate al CNAS este de a asigura functionarea unitara si coordonata a sistemului asigurarilor sociale de sanatate din Romania. CNAS coordoneaza atat Casele Judetene de Asigurari de Sanatate, Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti cat si doua case profesionale de asigurari: Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti. Pentru CEASS, CNAS reprezinta organismul de legatura.

Casele de Asigurari de Sanatate (CAS)

Casele de asigurari sunt institutii publice, cu propriile bugete, subordonate CNAS. CAS colecteaza contributiile persoanelor si gestioneaza bugetul fondului aprobat. CAS asigura functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate la nivel local si poate dezvolta de asemenea activitati folosind fondurile pe care le gestioneaza.
Casele judetene vor fi responsabile cu verificarea statutului de asigurat a cetatenilor si va vor furniza CEASS sau Certificatul inlocuitor provizoriu).
Pentru CEASS, CAS este institutia competenta.