Libera circulatie a persoanelor este un drept fundamental recunoscut in Tratatele UE si reglementat prin Directiva Consiliului si Parlamentului European 2004/38/EC din 29 Aprilie privind libera circulatie si sedere a cetatenilor Uniunii Europene si membrilor de familie pe teritoriul statelor membre.

In legislatia romaneasca, aceasta directiva a fost transpusa prin Ordonanta de Urgenta nr. 102 din 14 iulie 2005 si modificata si completata ulterior prin Ordonanta 30 din 19 iulie 2006 care va intra in vigoare la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

Legislatie UE care reglementeaza CEASS

Consiliul European de la Barcelona din 2002, prin decizia sa referitoare la eliminarea barierelor geografice de mobilitate ale cetatenilor UE, a reprezentat actul de nastere al CEASS. Ulterior, raportul Comisiei Europene (februarie 2004) pentru Consiliul European de primavara si concluziile Consiliului European de la Brussels (martie 2004) au mentionat data de iunie 2004 ca data cand CEASS sa devina operational. Preocuparile Comisiei Europene pentru Modernizarea sistemelor de sanatate ale statelor membre pentru a face fata schimbarilor demografice si constrangerilor financiare tot mai pregnante a devenit o preocupare constanta a Comisiei Europene. In acest sens, s-a sustinut promovarea sanatatii publice ca modalitate de crestere si dezvoltare durabila, in cadrul strategiei de la Lisabona (2005), si rolului tehnologiei informatiei si comunicarii in reforma sistemelor de sanatate (e-health).

Regulamente:

  • Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1408/71, din 14 iunie 1971, privind aplicarea regimurilor de securitate sociala lucratorilor salariati, lucratorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplaseaza in interiorul Comunitatii
  • Regulamentul Consiliului (CE) nr. 574/72 din 21 martie 1972 ce reglementeaza procedurile de implementare ale Regulamentului nr. 1408/71, din 14 iunie 1971, privind aplicarea regimurilor de securitate sociala lucratorilor salariati, lucratorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplasa in interiorul Comunitatii
  • Regulamentul (CE) Nr. 631/2004 al Parlamentului European si al Consiliului de la 31 Martie 2004 care amendeaza Regulamentul Consiliului (EEC) Nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala lucratorilor salariati, lucratorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplaseaza in interiorul Comunitatii, si Regulamentul Consiliului (EEC) No 574/72 ce reglementeaza procedurile de implementare ale Regulamentului nr. 1408/71, respectand alinierea regulilor si simplificarea procedurilor. (Text cu relevanta pentru AEE si Elvetia)
  • Regulamentul (CE) Nr. 883/2004 al Parlamentului European ai al Consiliului din 29 Aprilie 2004 privind coordonarea sistemului de asigurari sociale. (Text cu relevanta pentru AEE si Elvetia)

Decizii:

Urmatoarele acte normative sunt Decizii ale Comisiei Administrative de Securitate Sociala a Comunitatii Europene pentru lucratorii migranti:

  • Decizia Nr. 189 din 18 Iunie 2003 privind introducerea Cardului European de Asigurari de Sanatate pentru a inlocui formularele necesare pentru aplicarea Regulamentelor Consiliului (CEE) Nr. 1408/71 si (CEE) Nr. 574/72 privind accesul la ingrijiri de sanatate in timpul sederii temporare intr-un stat membru altul decat statul in care persoana in cauza este asigurata sau rezidenta (Text cu relevanta pentru AEE si pentru Acordul UE/ Elvetia).
  • DECIZIA Nr. 190 din 18 Iunie 2003 privind specificatiile tehnice ale Cardului European de Asigurari de Sanatate (Text cu relevanta pentru AEE si pentru Acordul UE/ Elvetia).
  • DECIZIA Nr. 194 din 17 Decembrie 2003 privind aplicarea uniforma a Articolului 22(1)(a)(i) din Regulamentul Consiliului (CEE) Nr. 1408/71 (Text cu relevanta pentru AEE si pentru Acordul UE/ Elvetia).
  • Decizia Nr. 195 din 23 Martie 2004 privind aplicarea uniforma a Articolului 22(1)(a)(i) a Regulamentului (EEC) Nr. 1408/71 privind ingrijirile de sanatate in legatura cu sarcina si nasterea (Text cu relevanta pentru AEE si pentru Acordul UE/ Elvetia).
  • Decizia Nr. 196 din 23 Martie 2004 care urmareste Articolul 22(1a)(Text cu relevanta pentru AEE si pentru Acordul UE/ Elvetia).

Legislatie romana care reglementeaza CEASS

Ministerul Sanatatii Publice, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Casele de Asigurari de Sanatate sunt institutii responsabile de acordarea prestatiilor medicale in natura, in caz de boala si maternitate si prestatii in bani pentru incapacitatea temporara de munca.

Cadrul legal care reglementeaza CEASS este legea 95/2006 titlul VIII "Asigurarile sociale de sanatate" si titlul IX "Cardul European si Cardul national de asigurari sociale de sanatate".

Aceste titluri respecta prevederile Regulamentelor 1408/71 si 574/72 si transpun anumite decizii ale Comisiei Administrative de Securitate Sociala a CEE pentru lucratorii migranti.